Apache Spark 1.3リリース - DataFrame,SparkSQL,MLibを拡張

f:id:shiyamaz:20150406085702p:plain Apache Spark 1.3リリース - DataFrame,SparkSQL,MLibを拡張:

Apache Spark 1.3リリース - DataFrame,SparkSQL,MLibを拡張
Apache Sparkが同プロジェクトのバージョン1.
April 06, 2015 at 08:47AM


from Tumblr http://shiyamaz.tumblr.com/post/115616816053